Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Mantelzorgbeleid

Het mantelzorgbeleid van Zorg op Maat is gericht op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Wij zien deze mensen namelijk als een zeer welkome aanvulling op de professionele dienstverlening van Zorg op Maat. Door de bijdrage van mantelzorgers en vrijwilligers kan de dienstverlening een verdieping en verbreding krijgen die anders niet mogelijk is. De bijdrage van deze toegewijde mensen geeft een toegevoegde waarde aan de kwaliteit van zorg en welzijn van cliënten.

Het is van belang dat er een goede relatie is tussen de mantelzorgers en onze medewerkers. Op die manier kan een partnerschap in de zorg ontstaan. Allen streven vanuit hun eigen invalshoek naar een goede verzorging en het leveren van een positieve bijdrage aan het welzijn van de cliënt. Ondersteuning van de mantelzorgers/vrijwilligers is hierbij onontbeerlijk.

Ondersteuning mantelzorgers door Zorg op Maat

Daarom bieden wij de mantelzorgers/vrijwilligers ondersteuning in de vorm van informatie, advies en het eventueel (tijdelijk) overnemen van zorgtaken. Om een goed partnerschap in de zorg tot stand te brengen, is vanaf de start van de dienstverlening een goede communicatie en het duidelijk hebben van elkaars verwachtingen belangrijk. De afspraken die met de mantelzorgers en vrijwilligers worden gemaakt worden daarom vastgelegd in het zorgleefplan en zorgdossier van de cliënt.