Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

TARIEVENLIJST PARTICULIERE ZORG

per 1 januari 2019

Tarief A

(per uur):

Maandag t/m zondag

00.00 - 24.00 uur

Tarief B

(per nacht):

Passieve

nachtdienst*

23.00 - 07.00 uur

Tarief C

(per nacht):

Actieve

nachtdienst*

23.00 - 07.00 uur

Huishoudelijke verzorging

€ 30,12

Persoonlijke verzorging

€ 50,35

€ 306,95

€ 382,15

Verpleging

€ 63,85

€ 321,60

-

Gespecialiseerde Verpleging

€ 69,15

-

-

Begeleiding

€ 54,65

-

-
* Passieve en actieve nachtdienst: Bij een passieve nachtdienst doet de cliënt niet meer dan twee keer een beroep op de zorg-medewerker voor kortdurende handelingen/werkzaamheden. Indien vaker dan twee keer in een nacht een beroep wordt gedaan op de zorgmedewerker, is er sprake van een actieve nachtdienst. Voor een actieve nachtdienst wordt tarief C in rekening gebracht.

  • ­Deze tarievenlijst is van toepassing op particuliere zorg geleverd door Zorg op Maat. Particuliere zorg is zorg waarvoor de cliënt geen indicatie heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast worden zorgmomenten die niet tijdig zijn afgemeld (dat wil zeggen uiterlijk 48 uur van tevoren), conform onze Algemene voorwaarden particulier in rekening gebracht (behoudens overmachtssituatie).
  • ­Een particuliere zorgaanvraag van minder dan 3 uur aaneengesloten, kan alleen worden ingezet als deze inpasbaar is in de planning. Tevens zal de zorgtijd worden afgerond op een heel uur. Zorg op Maat behoudt zich het recht voor een particuliere zorgaanvraag korter dan 3 uur aaneengesloten af te zeggen als deze naar haar oordeel niet meer efficiënt is in te plannen.
  • ­Indien er geen zorgaanvraag komt uit een intakegesprek brengen wij € 77,00 in rekening.
  • ­Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Zorg op Maat is thans niet verplicht BTW te berekenen over haar dienstverlening. Zorg op Maat behoudt zich het recht voor BTW te berekenen over de tarieven vanaf het moment dat zij BTW-plichtig mocht worden.
  • ­Op onze tarieven zijn de Algemene voorwaarden van Zorg op Maat B.V. van toepassing.