Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Zij hoeven niet altijd perse naar een verpleeginstelling, maar kunnen er ook voor kiezen om de zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt). Hierbij wordt gekeken welke zorg u wel of niet nodig heeft in de thuissituatie.

Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, heeft u een WLZ-indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Onze wijkverpleegkundige bekijkt, samen met u, of deze vorm van zorg voor u geschikt is en of u mogelijk in aanmerking komt voor zo'n indicatie. Indien dit het geval is, dan kan zij deze indicatie ook voor u aanvragen. Met deze indicatie kan Zorg op Maat u, gewoon bij u thuis, de nodige zorg bieden.

Voor zorg bekostigd uit de WLZ, betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De eigen bijdrage hiervoor is in 2016 minimaal € 23,00 per maand en maximaal € 838,60 per maand. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.