Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Gemeenten dienen er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om huishoudelijke verzorging of begeleiding en dagbesteding. Indien u begeleiding wenst of ondersteuning bij het huishouden dan kunt u zich aanmelden bij de gemeente via het WMO-loket van de gemeente of het Sociale wijkteam. Zorg op Maat kan u uiteraard hierbij behulpzaam zijn. De gemeente onderzoekt vervolgens uw persoonlijke situatie en bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de Wmo.

Daar Zorg op Maat niet met alle gemeenten afspraken heeft over het leveren van Zorg in Natura, is het noodzakelijk dat we vooraf bepalen of u voor deze zorg een persoonsgebonden budget (PGB) nodig heeft. Met een PGB kunt u de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.

LET OP: EEN WMO AANVRAAG DIENT U TE DOEN VIA UW GEMEENTE. TELEFOONNUMMER GEMEENTE ROTTERDAM: 14 010